VidPlayVST Reviews

Reviewed on KVR Audio

"This is an incredibly useful plugin -- great for just about any DAW that has issues with or is missing video support. Even just as a secondary tool for display on more than one screen, for example. Also supports a bunch of codecs that many DAW engines don't support. Great little plugin, deserves more attention, and great developer too who has added a very useful render feature as well, which most DAWS lack. Easy 5 stars, and a great price too."
link to KVR text

Reviewed in Estrada i Studio (Stage and Studio) Polish magazine

English translation:

Stage and Studio July 2019
Workshop Ableton Live
VidPlayVST.com VidPlayVST (22,14 USD) Live 10 player VST
The Ableton Live program offers video functionality, but unfortunately only in theory. In practice, it can be different. I could not start video playback in the 64-bit version of Live on Windows, though I tried for a good few days with all the codecs and settings. In the end, I gave up and used the 32-bit version, in which the video option works. However, the end of these problems has come, thanks to the clever VidPlayVST plugin. It allows playback of any video file in any DAW, and also in the Ableton Live program.
Just run the plugin on the track and click the large icon located in the upper left corner, opening the movie file. By default, the movie starts from the zero point on the timeline, but this can be overridden with a MIDI message (note C) sent to the plugin at the appropriate offset position. It is also possible to loop a piece of film and change the size of the window. If that was not enough, the user gets superpowered after installing the VidRenderVST extension - it can render the video together with the sound of the DAW. No inconvenient thing - VidPlayVST consumes very few resources, so it can be successfully used even in heavier sessions.

Original Polish:

Estrada i Studio • lipiec 2019
WARSZTAT Ableton Live
VidPlayVST.com VidPlayVST (22,14 USD) Live 10 odtwarzacz VST
Program Live oferuje funkcjonalność wideo. Niestety tylko w teorii. W praktyce bywa różnie. Nie udało mi się uruchomić odtwarzania wideo w wersji 64-bitowej Live na Windows, mimo że próbowałem przez dobrych kilka dni z wszelkimi kodekami i ustawieniami. W końcu dałem sobie spokój i używałem wersji 32-bitowej, w której opcja wideo działa. Nadszedł jednak kres tych upokorzeń, dzięki sprytnej wtyczce VidPlayVST. Umożliwia ona odtwarzanie dowolnego pliku wideo w dowolnym DAW, również w programie Ableton Live.
Wystarczy uruchomić wtyczkę na śladzie i kliknąć dużą ikonę otwarcia pliku filmowego, znajdującą się w lewym górnym rogu. Standardowo odtwarzanie filmu rozpoczyna się od punktu zerowego na linii czasu, ale można je przesunąć za pomocą adekwatnie ustawionego komunikatu MIDI, wysłanego do wtyczki (nuta C). Jest też możliwość zapętlania fragmentu filmu i zmiany wielkości okna. Jakby tego było mało, po zainstalowaniu rozszerzenia VidRenderVST użytkownik dostaje supermoc – może renderować wideo razem z dźwiękiem z poziomu DAW. No i na koniec rzecz niebłaha – VidPlayVST zużywa bardzo mało zasobów, więc może być z powodzeniem wykorzystywany nawet przy cięższych sesjach.
Estrada i Studio
Color My Sound
(Developer's note: VidPlayVST will not work correctly in Ableton Live when there are tempo changes in the project. A fixed tempo must be used due to a limitation of the plug-in interface provided by this particular DAW.)

Reviewed when the initial free Beta Test version was released in 2017